Piegādes informacija

1. Pasūtijuma izņemšana


 • Pircējs var bez maksas saņemt preces MTZ Traktors adresē: Jūrkalnes ielā 61, Rīgā.
 • Pasūtītās preces jāizņem ne vēlākā 5 (piecu) darba dienu laikā no pārdevēja apstiprinājuma saņemšanas brīža, ka pasūtījums ir gatavs.
 • Preces var saņemt tikai persona, kura veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas laikā. Saņemot preces, ir nepieciešams pasūtījuma dokuments un derigs personu apliecinošs dokuments.


2. Preču piegāde izmantojot paku piegādes kurjerdienestus


 • Pārdevevējs preces, izņemot riepas, piegādā visā Latvijā un Eiropā, izmantojot kurjerdienestu pakalpojumus. Riepas var iegādāties tikai MTZ Traktors veikalos.
 • Pircējs apņemas norādīt precīzu piegādes vietu un kontakttālruņa numuru.
 • Piegādes cena Latvijā ir atkarīga no piegādes vietas, savara un izmēriem.
 • Preces tiek piegādātas Latvija ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas dienas. Preces uz ārvalstīm tiek piegādātas paku dienesta noteiktos termiņos.
 • Izņēmuma gadījumu preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļiem, kurus Pārdevējs nevar kontrolēt. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes noteikumiem.
 • Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
 • Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar pilnvaroto kurjerdienesta pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja pircējs vai cita persona, kas saņem preces, paraksta pavadzīmi bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts neskarts un turpmākās pretenzijas par sūtījuma iepakojuma bojājumiem netiks pieņemtas.
 • Piegāde tiek uzskatīta par pabeigtu, kad Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi.
 • Pircējam jāpārbauda preču iesaiņojums, daudzums, kvalitāte, sortiments 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preču piegādes brīža. Ja Pircējs nepilda šo pienākumu noteiktajā termiņā un neizvirza pretenzijas Pārdevējam, tiek uzskatīts, ka preču daudzums, kvalitāte, sortiments, pilnīgums un aprīkojums atbilst līguma noteikumiem.